۷ شهریور ۱۳۹۶

مسابقات اینترنشنال 2012

 بعد از سری مسابقات سال 2011 که اولین اینترنشنال بود سال 2012 دومین اینترنشنال دوتا برگزار شد در این دوره از مسابقات همه چیز نسبت به […]